מידע לעצור – אתר הסנגוריה הציבורית
פורטל ההליך הפלילי – אתר כל זכות
התחום הפלילי בפרקליטות המדינה – אתר פרקליטות המדינה
פרקליטות המדינה
מחוז ירושלים – 073-3926400
מחוז תל אביב – 073-3924122
מחוז מרכז – 073-3923819
מחוז חיפה – 073-3921500
מחוז צפון – 073-3922700
מחוז דרום – 073-3922000
הסנגוריה הציבורית
מחוז ירושלים – 073-3926035
מחוז תל-אביב – 073-3923639/600
מחוז מרכז – 073-3923579
מחוז חיפה – 073-3921001
מחוז צפון – 073-3929800
מחוז דרום – 073-3922528
מחלקות המעצרים בסניגוריה הציבורית
מחוז ירושלים- 073-3926010, 073-3926009
מחוז תל אביב- בגירים: 073-3923621/4. קטינים: 073-3923606/7
מחוז מרכז- בגירים: 073-3923556/7. קטינים: 073-3923583/4
מחוז חיפה- 073-3921010
מחוז צפון- 073-3929817
מחוז דרום- 073-3922487