הזכות לעמוד בפני ועדת השחרורים היא אחת מזכויות היסוד שיש לאסירים בישראל היום, התנהגות טובה של האסיר היא אחד השיקולים לאפשרות קבלתו שחרור מוקדם, אך הדגש המרכזי הוא על מידת מסוכנותו לציבור מבחינת האסיר. הוועדה מורכבת משופט שעומד בראשה, שני נציגי ציבור ונציג של שירות בתי הסוהר, שאין לו זכות הצבעה.

הזכאים לוועדת שחרורים הינם אסירים השוהים במאסר שישה חודשים ומעלה וריצו למעלה משני שליש מתקופת מאסרם. וועדת השחרורים רשאית לשחרר אסיר אשר חוות דעת רפואית קבעה כי בשל מחלתו ימיו ספורים, או המשך שהותו במאסר עלול לסכן את חייו.

בנוסף, יתאפשר שחרור זמני לאסירים העוברים טיפולים בשל מחלות קשות מהם הם סובלים. בנוסף, התנהגותו של האסיר והעדר בעיות משמעת בין כותלי הכלא, יכולה להשפיע במידה מסוימת על שחרורו בוועדה.