נושא המעצרים מתחלק לכמה נושאים:
1. מעצר לצורכי חקירה (מעצר ימים).
2. מעצר עד לתום ההליכים.

מעצר לצורכי חקירה:
מעצר לצורכי חקירה או בשמו הנפוץ מעצר ימים נועד בעיקרו לצורכי חקירה של עבירות פליליות. מעצר ימים מתחיל תמיד עם מעצר בתחנת המשטרה בסמכות קצין המוגבלת למעצר למשך 24 שעות לאדם בגיר ול- 12 שעות לקטין. לאחר תום המועדים הללו ובאם המשטרה מעוניינת להאריך מעצרו של אדם, עליה להביאו בפני שופט שיחליט האם להאריך מעצרו של אדם, אם לאו. בשלב הדיון בפני בית המשפט, חשוב להיות מיוצג על ידי עו”ד הבקיא בתחום המשפט הפלילי, שכן בשלב זה הניסיון גובר על כל יכולת אחרת, שכן כל החומר חסוי בפני החשוד ועורך דינו.

חשוב לזכור כי מעצר אינו עונש ובמצב זה טרם הוגש כתב אישום.

שופט רשאי לצוות על מעצרו של אדם בטרם הגשת כתב האישום כאשר מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:
1. קיים חשד סביר לביצוע העבירה.
2. מדובר בכל עבירה שמוגדרת בחוק כעוון או פשע.
3. מתקיימת עילת מעצר כאשר קיים חשש לשיבוש מהלכי משפט, מסוכנות, הליכי החקירה יכולה להתבצע רק כאשר החשוד נתון במעצר.
4. לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה, שפגיעתם בחירות החשוד פחותה.
מעצר לאחר הגשת כתב אישום:
כאשר מוגש כנגד החשוד כתב אישום, משתנה מצבו מחשוד לנאשם. בשלב הזה חומר החקירה חשוף בפני ההגנה, וקיימת אפשרות לסנגור ללמוד אותו עובר לקיום הדיון בבקשת המעצר עד לתום ההליכים.
שופט רשאי לצוות על מעצרו של נאשם עד לתום ההליכים כנגדו וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
5. קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנאשם.
6. קיימת עילת מעצר.
7. לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה שפגיעתם בחירות הנאשם פחותה.
בדרך כלל, בטרם יחליט השופט על מעצרו של אדם עד לתום הליכים תיבחן אפשרות אחרת ואזי מעצרו יוארך עד למתן החלטה אחרת בעניינו.