עבירות זיוף והונאה הינן עבירות אשר נחשבות לעבירות “מתוחכמות” לאור השיטות בהן הם מבוצעות לכאורה. במקרים רבים, עבירות זיוף והונאה קשורות גם לעבירות כלכליות. עם זאת, עבירות זיוף והונאה יכולות להיות למטרות נוספות. כגון, זיוף מסמכים לצורך קבלה למקום עבודה וכדו’. עבירות אלו יכולות לגרום לענישה מחמירה ואף בגזר הדיו יכול לבוא לידי ביטוי כדוגמת עיצומים כספיים משמעותיים.

הונאה הינה מעשה מכוון של הטעיה אשר מבוצע על ידי אדם או קבוצת אנשים, וזאת תוך כדי גרימת נזק לאדם המוטעה. המניעים העומדים מאחורי הונאה יכולים להיות לשם קבלת תועלת חומרית או הנאה מעצם גרימתו של הנזק. במרבית המקרים, מעשי הונאה הינם בלתי חוקיים. עבירת ההונאה משתנה בין התחומים המשפטיים. יודגש כי הונאות כספיות הינן ההונאות הנפוצות ביותר. הונאה כמעשה פלילי יכולה להיות גניבת זהות, התחזות לאחר, זיוף תעודות או מסמכים, פרסומים שקריים, תרגילי עוקץ, הונאות ממון, חיובים שקריים, קבלת תשלום עבור סחורות שלא הייתה כוונה לספקן, מעילה ועוד.

לגבי עבירת זיוף, החוק קובע כי שורה של זיופים כגון זיוף מסמך, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר מה וזיוף בנסיבות מחמירות. זיוף מסמך יכול לבוא לידי ביטוי במגוון אופנים. לדוגמא, עריכת מסמך מזויף, שינוי מסמך על ידי הוספה או השמטה של פרטים ללא סמכות, חתימת מסמך בהעדר סמכות או חתימה על מסמך תוך כדי התחזות. מכאן, ניתן לראות את הקשר הישיר שבין עבירות הזיוף וההונאה.

חשוב להבין כי ישנן דרגות שונות של עבירות זיוף והונאה, כאשר מדרג העבירה משפיע הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין הסופי.