שינוי עילת סגירת תיק:
כאשר נחקר אדם בחשד לעבירה כל שהיא נפתח כנגדו תיק במרשמי משטרת ישראל.
חשוב לציין כי כל עוד אדם לא הורשע בבית משפט אזי רישומו הפלילי נקי.

היחידה החוקרת יכולה לסגור תיק שנחקר ביחידתה משלוש סיבות:
1. חוסר אשמה.
2. חוסר עניין לציבור.
3. חוסר ראיות.

חוסר אשמה: אין כל אשמה בתיק עליו נחקר החשוד (תיק זה גם נמחק מהמרשם הפלילי).
חוסר ראיות: אין ראיות מספיקות שיביאו להרשעתו של החשוד אם יועמד לדין.
חוסר עניין לציבור: נמצאו ראיות לביצוע העבירה על ידי החשוד, אך חומרת המעשה, נסיבות אישיות של החשוד, שיקולי כוח אדם של המדינה וכדומה, מצדיקים הפסקת ההליך הפלילי, משום שברור שכתוצאה מכך לא ייגרם כל נזק לאינטרס הציבורי.

לעתים, ניתן לשנות עילת סגירת תיק מנימוקים ראייתיים ונימוקים נוספים. חשוב לעשות זאת בליווי עורך דין שכן הדבר כרוך בלימוד חומר החקירה ובהעלאת נימוקים משפטיים נוספים.